Provinciale Staten akkoord met aangepast plan voor Logistiek Park Moerdijk (LPM)

Geplaatst: 9-5-2020

Vrijdag 8 mei ging een meerderheid van Provinciale Staten akkoord met het aangepaste plan voor het LPM. Het goedgekeurde plan wordt nu weer voorgelegd aan de Raad van State.

In november 2019 deed de Raad van State een tussenuitspraak over het inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. De Raad van State vond destijds dat nut en noodzaak voldoende zijn aangetoond, maar dat er nog extra moest worden bewezen dat de natuurgebieden niet worden aangetast. De provincie Noord-Brabant kreeg zes maanden de tijd om een nieuwe ‘passende beoordeling’ te maken en zo nodig aan te tonen dat ze de stikstofuitstoot in de omliggende Natura2000 gebieden naar beneden brengt en/of compenseert.

Het aangepaste plan voor LPM stond 8 mei op de agenda van Provinciale Staten. Een meerderheid ging ermee akkoord. Het goedgekeurde plan wordt nu weer voorgelegd aan de Raad van State. Als daar groen licht volgt, kan gestart worden met de daadwerkelijke ontwikkeling van LPM.

Logistiek Park Moerdijk

De provincie Noord-Brabant wil een grootschalig logistiek bedrijventerrein mogelijk maken ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17). In totaal gaat het om netto142 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein. De ontwikkeling van LPM kan een flinke impuls zijn voor de economie en werkgelegenheid in (West-)Brabant. LPM is vooral bedoeld voor logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de multimodale logistieke mogelijkheden van het naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.

De provincie Noord-Brabant trekt bij de ontwikkeling van LPM samen op met het Havenbedrijf Moerdijk en de gemeente Moerdijk. De totstandkoming van LPM is neergelegd in een bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk in 2009. Daarin staat onder meer dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein tegelijkertijd een impuls moet geven aan de kwaliteit van de leefomgeving.