Voorontwerp bestemmingsplan Fijnaart West ter inzage

Geplaatst: 16-1-2018

Van 18 januari tot 1 maart 2018 ligt het Voorontwerp bestemmingsplan Fijnaart West ter inzage. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuwe woonwijk met maximaal 120 woningen mogelijk.

Het plan is vanaf die datum digitaal te raadplegen op Ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op www.moerdijk.nl/projecten.

Iedereen kan tot en met 1 maart inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens zogenoemde zienswijzen indienen.

Op 22 februari 2018 is er in de Parel in Fijnaart een openbare inspraakavond. Geïnteresseerden zijn op deze avond vanaf 19.15 uur van harte welkom. Tijdens deze avond krijgen zij een toelichting op het voorontwerp en is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken.