Programma aanpak

Het college van de gemeente Moerdijk zet met het bestuursakkoord 2022 – 2026 stevig in op ‘vitale centra’ en wil kansen benutten voor en met de inwoners en ondernemers. Het college wil hierop fors investeren en gaat aan de slag met de vitale centra van Zevenbergen, Klundert, Fijnaart en Willemstad. In de Meerjarenbegroting 2023-2025 is een ambitie uitgesproken en is een strategisch doel bepaald. Hoe deze bereikt worden is deels uiteengezet in operationele doelen.

Ambitie

We hebben ‘vitale centra’ in de kernen Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad, voor (toekomstige) inwoners van de gemeente Moerdijk en voor bezoekers (recreatief en zakelijk).

De omliggende kleinere kernen hebben baat bij dit bereikbare voorzieningenaanbod, waarmee vitale centra een impuls geven aan de leefbaarheid van Moerdijk als geheel. (bron: Meerjarenbegroting 2022-2025).

Strategisch doel

Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad hebben een bereikbaar, compact en dynamisch centrum dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk en divers aanbod van voorzieningen zoals detailhandel, horeca, culturele, sociaal-maatschappelijke en recreatieve functies en evenementen. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid in de omliggende kernen.

Een indirect doel dat hiermee samenhangt is het aantrekken van nieuwe inwoners. Dit kan door bijvoorbeeld het aanbieden van een ‘stedelijke’ woonomgeving in de centra.

Dit strategisch doel is te vertalen naar resultaten die we willen bereiken voor de vier aangewezen centra in Moerdijk:

 • Meer bezoekers.
 • Langere verblijfsduur.
 • Meer bestedingen.
 • Weerbaarheid centrumgebieden verhogen.
 • Verhogen waardering inwoners en ondernemers, waaronder de waarde van het centrum als ontmoetingsplaats voor sociale contacten.
 • Cohesie / krachtenbundeling ondernemers.

Per kern is dit uit te splitsen naar:

 • Centrum als ontmoetingsplaats.
 • Aantrekkelijk, divers aanbod.
 • Aansprekende evenementen.
 • Bereikbaarheid.
 • Eigen identiteit en profiel, sfeer en bekendheid.