Denk mee over windenergie van zee naar land na 2030

Geplaatst: 27-3-2023

Op de Noordzee staan nu al windparken en de komende jaren worden er nog meer gebouwd. De energie die de windparken opwekken, gaat via stroomkabels naar het vaste land en moet dus ergens ‘aan land’ komen. En daar worden aangesloten op het hoogspanningsnetwerk. Waar dat na 2030 gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

De overheid onderzoekt in het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) wat de beste plek is om de energie aan land te brengen. De hele kustlijn is in beeld en ook de regio West Brabant wordt onderzocht.

Meedenken

Iedereen mag meedenken over het programma VAWOZ. Daarom kunt u conceptversies van de plannen bekijken op het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om te reageren. U kunt vragen stellen, feedback geven en ideeën inbrengen. Meer informatie over het programma en de manier waarop de overheid iedereen wil betrekken staat in het ‘voornemen en voorstel voor participatie.

Plannen inzien

Het voornemen en het voorstel voor participatie kunt u tot en met 13 april 2023 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien. U hoeft daarvoor geen afspraak te maken. Uw reactie kunt u vervolgens indienen via een digitaal formulier op de website van Rijksdienst van Ondernemend Nederland

Bekijk de animatievideo op de website van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.