Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein

Geplaatst: 16-1-2023

Het landelijke elektriciteitsnet moet steeds meer (duurzaam opgewekte) elektriciteit vervoeren. Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland uitgebreid wordt. Daarom komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein.

Zo willen netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorkomen dat de huidige hoogspanningsverbinding van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg rond 2030 overbelast raakt. Ook kan er op deze manier aan de groeiende elektriciteitsbehoefte worden voldaan.  

Het project bestaat uit een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. Daarbij hoort ook de uitbreiding van de hoogspanningsstations in deze plaatsen, zodat de nieuwe verbinding hierop kan worden aangesloten. De nieuwe verbinding kan niet gecombineerd worden met de bestaande hoogspanningsverbinding. 

In deze fase van het project is er enkel nog een zoekgebied bekend. Binnen dit zoekgebied wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Dit zoekgebied kunt u bekijken via de website van TenneT: www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein. Op een later moment in het project wordt besloten waar het tracé komt en of het tracé wordt aangesloten op het hoogspanningsstation in Krimpen aan den IJssel of in Crayestein. In 2030 wil TenneT de nieuwe verbinding gerealiseerd hebben. TenneT hoopt de uitvoering te starten in 2027. 

Deze procedure wordt gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zorgen er onder andere voor dat de aangevraagde vergunningen gelijktijdig in te zien zijn en dat er voldoende inspraakmogelijkheden zijn voor belanghebbenden. Ook gaat de besluitvorming via het ministerie.  

Inloopbijeenkomsten

De procedure van dit project gaat nu van start. Van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023 liggen het Voornemen en Participatieplan voor dit project ter inzage. In het Voornemen worden het project en de procedure toegelicht. In het Participatieplan leest u hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. Er zijn verschillende mogelijkheden om vragen te stellen of te reageren op deze documenten. Een van de mogelijkheden om informatie in te winnen en vragen te stellen is door een van de inloopbijeenkomsten te bezoeken. Deze vinden plaats op: 

  • Dinsdag 24 januari, in Het Carillon, Raadhuisplein 1, Nieuw-Lekkerland 
  • Donderdag 26 januari, in MFC De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk
  • Donderdag 2 februari, in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
  • Dinsdag 7 februari, in Dorpshuis Lekkerkerk, Raadhuisplein 5, Lekkerkerk
  • Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer 

Ook wordt er op 14 februari een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie

Bekijk de volgende animatie op YouTube voor meer uitleg over de noodzaak van deze hoogspanningsverbinding: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig? - YouTube.
Meer informatie over de locaties en tijden van de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c .
Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van netbeheerder TenneT: www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein.