Nieuwe 380/150/20 kV - stations Moerdijk

Het ministerie van EZK en TenneT willen een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation en een nieuw 150 kV-hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk. In het project wordt tegelijkertijd een locatie gezocht voor een 20 kV-middenspanningsstation van Enexis.

Vanwege de ruimtelijke en technische samenhang heeft het de voorkeur om deze stations te combineren op één locatie of dicht bij elkaar. De drie stations zijn nodig om verduurzaming van de industrie in en dichtbij Moerdijk mogelijk te maken en om de CO2 uitstoot terug te dringen om zo in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook ontstaat er een mogelijke nieuwe aansluitlocatie om opgewekte windenergie op zee aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is daarom een ruimtelijke procedure gestart.

Reageren

Najaar 2024

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (onderzoeksplan)

2025

Milieuonderzoeken (fase 1), integrale effectenanalyse

2026-2027

Milieuonderzoeken (fase 2), ontwerp-projectbesluit en vergunningen aanvragen

Reactie van de gemeente

Meer informatie

Nieuwsberichten