Scheepsvaart

Lees verder

  • Zero Emission Services

    Zero Emission Services is een concept waarbij binnenvaart zonder uitstoot van gassen (emissieloos) kan varen via verwisselbare batterijcontainers voorzien van groene stroom. Zonne-energie opgewekt op daken, kan opgeslagen worden......

  • Walstroom

    Bij walstroom gaat het vooral om zeeschepen die aan de kade liggen tijdens het laden en lossen. Walstroom vervangt het gebruik van dieselgeneratoren voor de energievoorziening aan boord. Tijdens de verblijftijd van het......