Onderzoeksboring SCAN

Voor de meeste gebieden in Nederland is er voldoende kennis over de ondergrond. Voor onder andere West-Brabant en Zeeland is deze kennis nog beperkt. Om te onderzoeken of er in dit gebied kansen liggen voor het gebruik van aardwarmte, voerde SCAN in de eerste helft van 2024 een tijdelijke onderzoeksboring naar de mogelijkheden van aardwarmte uit.

De boring vond plaats op een locatie langs de snelweg A4 ter hoogte van de Krukweg bij Heijningen. De uitkomsten van het onderzoek worden later dit jaar publiek toegankelijk gemaakt op de website NLOG.nl. Met alle opgedane kennis kunnen de mogelijkheden van aardwarmte in Nederland beter ingeschat worden en zo een bijdrage leveren aan de duurzame warmtetransitie.

SCAN doet alleen onderzoek en zal geen aardwarmteprojecten opstarten. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de economische haalbaarheid van toekomstige aardwarmteprojecten in deze regio is. 

Meer informatie

Berichten