Delta Rhine Corridor

Om de klimaatdoelen te halen is het nodig de CO2-uitstoot van zware industrieën in Nederland en Duitsland te verminderen. Om dat te bereiken zijn nieuwe grondstoffen en brandstoffen nodig. De Delta Rhine Corridor zorgt voor het transport van die stoffen en zorgt dat windenergie vanaf zee ook in het binnenland te gebruiken is.

Een samenwerking van internationale bedrijven wil een aantal buisleidingen naast elkaar ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen (waterstof, CO2 en ammoniak) en drie gelijkstroomkabels tussen Rotterdam, Geleen en de Duitse grens. De buisleidingen in het plan lopen ook door de gemeente Moerdijk. De reserveringsstrook voor deze buisleiding is al sinds 2012 in het Rijksbeleid opgenomen, maar is tot nu toe in onze gemeente niet benut. 

Reageren

Najaar 2024

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (onderzoeksplan)

Voorjaar 2025

Integrale effectenanalyse / MER fase 1

2025

Voorstel voor voorkeursalternatief

2026

Ontwerpprojectbesluit

Na de vaststelling van het projectbesluit is het nog mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Reactie van de gemeente

Meer informatie

Nieuws