Waterstofnetwerk Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services ontwikkelen een landelijk waterstofnetwerk. Onderdeel hiervan is het waterstofnetwerk in Zuidwest-Nederland. Zo kan de industrie ook in deze regio verduurzamen met waterstof.

Voor het netwerk wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande aardgasleidingen. Op sommige plekken moeten er nieuwe leidingen komen. In de gemeente Moerdijk gaat het om het ombouwen van bestaande aardgasleidingen die in de bestaande buisleidingenstraat liggen. Dat brengt weinig tot geen overlast met zich mee.

Reageren

Derde kwartaal 2024

  • Voorstel voor voorkeursalternatief
  • 1e fase van de milieueffectrapportage
  • Integrale Effect Analyse

2025

Ontwerpprojectbesluit

Na de vaststelling van het projectbesluit is het nog mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Reactie van de gemeente

Meer informatie

Berichten