Regionale Energiestrategie

Samen met de andere gemeenten in West-Brabant, de provincie Noord Brabant en het Waterschap hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Hierin staat hoe we energie kunnen besparen, duurzame energie kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen.

In 2030 moet de gemeente ongeveer 49 hectare aan zonnepanelen hebben op grote daken. Moerdijk hoeft tot 2030 geen extra zonneparken op land te bouwen. Tot 2030 worden in dit plan géén nieuwe windparken in de gemeente gepland, bovenop de al geplande windparken bij Zonzeel, Klaverpolder en bij Industrieterrein Moerdijk. Wel worden bestaande windmolens op de Volkeraksluizen en langs de Sabinadijk mogelijk vervangen door nieuwe molens die meer energie opwekken. Dit zijn de windmolens ten westen van de A29.
Lees meer op de website Energie Regio WB.