Windmolens in Moerdijk

Wind A16

Langs de A16 zijn afgelopen jaren 26 windmolens gebouwd (en nog 2 op de planning ten zuiden van Breda). Binnen de gemeente Moerdijk zijn er 7 gerealiseerd.

Het rendement van een kwart van deze windmolens komt komende jaren beschikbaar voor lokale, sociale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Het is de bedoeling dat iedereen in Moerdijk kan meedoen. We beginnen bij de 3 windkernen A16: Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Zo helpen deze windmolens inwoners om te verduurzamen.

Kijk voor meer informatie op de website Energie A16.

Vattenfall Industrieterrein

Het windpark bestaat uit 7 windmolens op Industrieterrein Moerdijk. De windmolens hebben een tiphoogte van 180 meter. Dat is het hoogste punt van de wieken. Totaal vermogen: ongeveer 25 megawatt. De geschatte jaarlijkse elektriciteitsproductie is 84.000 MWh. Dat is voldoende stroom voor ruim 20.000 huishoudens.

Voor de gemeente Moerdijk is het belangrijk dat onze inwoners ook voordeel hebben van de windmolens. Daarom zijn met Vattenfall verschillende afspraken gemaakt over zogenaamde sociale participatie. Vattenfall heeft €200.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een collectief energieproject, waarmee duurzame energie wordt opgewekt waarvan alle huishoudens in Klundert profiteren. Het beoogde zonnepark is helaas door omstandigheden niet gerealiseerd. De Stadstafel Klundert onderzoekt nu de mogelijkheden van een zogenaamde Dorpsmolen.

Vattenfall stort daarnaast per opgewekte Megawattuur (MWh) een afgesproken bedrag in een windfonds. Met dit windfonds wordt geïnvesteerd in projecten die de lokale energietransitie versnellen. Een deel van dit geld is uitsluitend beschikbaar voor projecten in Klundert. De verdeling is als volgt:

  • €0,50 per MWh voor Klundert;
  • €0,40 per MWh voor gehele gemeente Moerdijk.

Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) is verantwoordelijk voor het beheer van dit windfonds. STEM ziet erop toe dat het geld uit het fonds op een verantwoorde manier wordt besteed. Meer informatie kunt u vinden op de website van STEM.

Windmolens Moerdijk

Informatie over alle andere windmolens in de gemeente Moerdijk kunt u vinden op de website van Windstats