Provincie Brabant

De provincie Noord-Brabant wil vergroening stimuleren. Daarvoor heeft de provincie een crowdfunding-platform opgericht. Daarnaast is er subsidie beschikbaar.

Heeft u ideeën voor uw buurt, dorp of stad? Wilt u bijvoorbeeld een pluktuin voor de hele wijk, een natuurspeeltuin opknappen of een bijenlint aanleggen? Via de website Brabanders voor Natuur krijgt u hulp bij het opzetten van een crowdfundingscampagne. Initiatiefnemers maken kans op een bijdrage van provincie Noord-Brabant van maximaal € 5.000 en maximaal 50% van het doelbedrag.

Buurtfonds: buurtnatuur en buurtwater

Met deze subsidie wil de provincie de aanleg van watergerelateerd groen in buurten stimuleren. Denk aan waterberging, infiltratie, of de aanleg van groen op plekken op plekken waar nu nog steen ligt. Ook het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal 3 eigenaren komt in aanmerking voor subsidie.

ZZP’ers, stichtingen en verenigingen kunnen de subsidie aanvragen. Meer informatie staat op de website van de provincie. De lopende indienperiode eindigt op 4 november 2024.