Huisvesting statushouders in de gemeente

Asielzoekerscentra zijn bedoeld voor mensen die hun land van herkomst zijn ontvlucht en in Nederland een asielaanvraag hebben gedaan. Mensen die in Nederland mogen blijven (statushouders), worden aan een gemeente gekoppeld die een woning voor hen moet zoeken. Helaas duurt het vaak lang voordat er een passende woning gevonden is. Daarom verblijven op dit moment ook veel statushouders in asielzoekerscentra en opvanglocaties, terwijl zij wachten op een woning. Het aantal statushouders per gemeente is vastgelegd in een taakstelling. In 2023 moet de gemeente Moerdijk ongeveer 100 statushouders huisvesten. Wij spreken met het COA af dat de statushouders die in Moerdijk komen wonen ook in de opvanglocatie in Moerdijk worden opgevangen terwijl zij nog wachten op een woning. Dan kunnen zij eerder beginnen met inburgeren.

Statushouders die in de gemeente Moerdijk een woning krijgen moeten inburgeren. Dat betekent dat zij de Nederlandse taal moeten leren. Ook worden zij begeleid bij het wonen en werken in Nederland. Dit gebeurt door het Werkplein en door Vluchtelingenwerk.