Wat doen jullie voor huidige inwoners die (met spoed) op zoek zijn naar een woning?

  • Om tegemoet te komen aan de vraag naar woningen worden de komende jaren verspreid over de hele gemeente nieuwe woningen gebouwd. De gemeente wil meer en sneller woningen bouwen, gemiddeld ruim 200 woningen per jaar. Met speciale aandacht voor woningbouw in de kleine kernen. In Zevenbergen Oost wil de gemeente zo’n 1.000 woningen realiseren. Als alle seinen op groen komen, kunnen we rond eind 2024 starten met de eerste werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe wijk.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden om flexwoningen, zoals die op de Schansdijk, binnen de gemeente ook voor andere doelgroepen toe te passen.
  • In het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten is afgesproken dat 20% van die huisvesting zelfstandige huisvesting moet betreffen waarvan spoedzoekers niet uitgesloten mogen worden. Waarschijnlijk is deze vorm van huisvesting vanwege de gezinssamenstelling en de huurprijs niet voor alle spoedzoekers een oplossing. Daarom zijn wij ook met Woonkwartier in gesprek over de mogelijkheden voor flexwonen in onze gemeente voor spoedzoekers die qua inkomen passen binnen het beleid van de corporatie.