Hebben Oekraïense vluchtelingen recht op AOW?

Oekraïense vluchtelingen die op dit moment de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, hebben over het algemeen geen recht op AOW. Zij krijgen leefgeld uitgekeerd door de gemeente.

Het is voor Oekraïense vluchtelingen wel mogelijk om AOW op te bouwen. Normaal gesproken kan AOW worden opgebouwd door te wonen of werken in Nederland. Vanwege de tijdelijke verblijfsstatus van Oekraïense vluchtelingen telt het wonen in Nederland niet mee voor de opbouw van AOW. Oekraïense vluchtelingen die op dit moment legaal aan het werk zijn in Nederland en hierbij loonbelasting betalen bouwen wel AOW op. Per gewerkt jaar wordt er 2% AOW opgebouwd.

Wanneer een Oekraïense vluchteling in Nederland AOW heeft opgebouwd en weer in Oekraïne woont bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dan kunnen de Oekraïense instanties contact opnemen met de Nederlandse instanties om ervoor te zorgen dat de AOW wordt uitgekeerd.