Vergadering welstands- en monumentencommissie 13-07-2023

Geplaatst: 11-7-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 13 juli van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. bouwen van 57 woningen (vooroverleg), Boomgaardstraat 10, Fijnaart
  2. plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Drogedijk 6, Fijnaart
  3. plaatsen antennemast t.b.v. mobile telecommunicatie Nieuwe Moerdijkseweg (ong.), Moerdijk
  4. plaatsen van een antennemast t.b.v. mobile telecommunicatie, Palletweg ong, Moerdijk
  5. bouwen van 28 appartementen (vooroverleg), Stoofstraat ong., Zevenbergen
  6. bouwen van een uitkijktoren Windpark Streepland, Westelijke Parallelweg, Zevenbergschen Hoek

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 140168.