Vergadering welstands- en monumentencommissie 27-07-2023

Geplaatst: 26-7-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 27 juli van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. bouwen van 57 woningen (VO), Boomgaardstraat 10, Fijnaart
  2. plaatsen van een dakkapel aan de rechter zijgevel van de woning, Parelstraat 3, Fijnaart
  3. plaatsen van logo’s op de mast van de windmolen (VO), Windmolenpark langs de A16, Zevenbergschen Hoek
  4. verbouwen van een woning (voorgevel en inpandig), Voorstraat 7, Fijnaart

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 140168.