Onderzoeksroutes bekend voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding

Geplaatst: 9-2-2024

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein (bij Dordrecht). Het is nu bekend welke routes nader worden onderzocht. Twee van de routes lopen door de gemeente Moerdijk.

De verkenningsfase van het project ‘Hoogspanningsverbinding 380 kV Geertruidenberg – Krimpen aan den IJssel of Crayestein’ heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na de bekendmaking van de eerste plannen in januari 2023 en het concept-onderzoeksplan in mei 2023, is nu het definitieve onderzoeksplan voltooid. Dit onderzoeksplan, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), is tot stand gekomen op basis van 699 zienswijzen die zijn ingediend op de concept-NRD en op basis van advies van betrokken overheden en van de commissie voor de milieueffectrapportage. U vindt de NRD op de website van de RvO..

De 699 zienswijzen die zijn ingediend zijn inmiddels allemaal voorzien van een reactie door het projectteam en terug te lezen in de Nota van Antwoord, die ook te vinden is op de pagina Hoogspanningsverbinding.

Vervolg

Komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere de milieueffecten, kosten, haalbaarheid en toekomstvastheid van de tien mogelijke routes. De resultaten van deze onderzoeken worden uitgewerkt in een milieueffectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Op basis hiervan maakt de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een keuze voor de route. Dit zal naar verwachting in de loop van 2025 zijn.

Geen informatie missen?

Via de projectpagina van TenneT kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Energieprojecten in Moerdijk

Onze gemeente speelt een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. Het Rijk wil veel nieuwe infrastructuur ontwikkelen in en rondom onze gemeente. Dit alles kost veel ruimte, juist in een gebied waar de ruimte beperkt is en de milieudruk al hoog is. Deze nieuwe 380 kV verbinding is één van de projecten die mogelijk in onze gemeente komt. Op de pagina Energieprojecten vindt u een overzicht van alle ontwikkelingen. Alle projecten kennen een eigen procedure waarbij u op verschillende momenten inbreng kunt leveren. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken.

De gemeente Moerdijk begrijpt het belang van de verduurzaming en dat het elektriciteitsnet aangepast moet worden. We willen wel dat Moerdijk een veilige en aantrekkelijke plek blijft om te wonen, werken en recreëren. Mede op initiatief van Moerdijk hebben het Rijk, de provincie en de gemeente afgesproken om alles wat hier speelt in samenhang af te wegen. Dus de totale vraag naar ruimte in relatie tot energie, economie, mobiliteit, landschap en leefomgeving. Dat gebeurt aan de ‘ontwerptafel Powerport Moerdijk’. De ontwerptafel adviseert de lopende projecten: wat past wel of niet in Moerdijk en onder welke voorwaarden? Later dit jaar nodigen we u uit om mee te denken.