Bedrijventerrein Zevenbergen Noord

Realiseren van de uitbreiding van ruimte voor bedrijven in Zevenbergen Noord.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 11 december 2023 vond er een informatieavond plaats , waarin zowel het stedenbouwkundig plan is toegelicht als de vervolgstappen in het proces. Zowel de Powerpoint-presentatie als het verslag van de avond is onderstaand te downloaden.

Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het haalbaarheidsdocument en de financiële onderlegger van het project. Vervolgstap is de planologie.  Het ontwerp van de wijziging van het Omgevingsplan heeft tot en met 28 mei jl. ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen worden komende periode beoordeeld. Het is de bedoeling om de wijziging van het Omgevingsplan, met al dan niet aanpassingen als gevolg van de zienswijzen, in de periode augustus-september naar de gemeenteraad te brengen ter besluitvorming.

Planning

  • Afronding haalbaarheidsfase: 1 februari 2024
  • Planologie: 2e kwart 2024-2026
  • Bouwrijp maken: medio 2026-2027
  • Oplevering randweg: 2027
  • Vestiging bedrijven: medio 2027-2028

Impressies

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten