Stationsgebied Lage Zwaluwe

'Regionaal transferium als strategisch knooppunt voor verkeer en bedrijvigheid'

Het huidige station van Lage-Zwaluwe maakt een verlaten indruk. De belangrijkste kansen voor het gebied komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, en de relatie met Logistiek Park Moerdijk en het havengebied.

Wat komt er?

Door de strategische ligging is dit een ideale locatie voor een HUB (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus met bijbehorende voorzieningen). Deze HUB vormt de verbinding voor het Logistiek Park Moerdijk, het havengebied en de rest van de gemeente en vormt daarnaast een strategisch knooppunt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. De ontwikkeling van de locatie krijgt momenteel verder vorm. Naast de genoemde HUB ligt er een verbinding met het Logistiek Park Moerdijk door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Tot slot kijken we naar andere functies zoals een hotel, onderwijs of andere logistieke diensten.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

In juli 2023 zijn de gronden rondom het stationsgebied overgegaan naar een nieuwe grondeigenaar. Het project kan daardoor weer voortgezet worden. Het plan heeft al een lange looptijd, in 2011 is er een startdocument vastgesteld. In 2017 heeft Arcadis in opdracht van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit haalbaarheidsonderzoek is niet definitief vastgesteld. Nu zal er een update gemaakt worden van de haalbaarheidsstudie uit 2017. In het nieuwe haalbaarheidsdocument leggen we de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van het plan vast. De locatie is benoemd tot strategische ontwikkel locatie in het kader van de regionale plannen (RIA). In dat kader is het van belang dat het plan regionaal getoetst wordt en akkoord bevonden. Er zijn op 3 november 2021 en 19 februari 2022 sessies geweest met diverse stakeholders om de richting en toekomst van het gebied vorm te geven. Deze plannen zijn niet meer actueel omdat de energietransitie er onvoldoende in is opgenomen. De komende periode zal er gewerkt worden aan een nieuwe versie van de visie. Uiteindelijk maken we op basis van de financiële cijfers en de ruimtelijke component een Locatie Ontwikkelings Overeenkomst (LOO). De LOO willen we gelijktijdig met het haalbaarheidsdocument voorleggen aan de gemeenteraad zodat die getekend kan worden, hiermee wordt de initiatieffase afgesloten.

Planning

  • Initiatieffase: 2023- Q2 2025
  • Ontwerpfase: Q3 2025- Q2 2027
  • Uitvoeringfase: Q3 2027- Q3 2029
  • Evaluatiefase: 2029

Huidige situatie


Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Marieke Simone
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ignat Martens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ad Huijzers
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail