Ruimtelijk beleid

Op deze pagina vindt u de plannen van de overheid voor het gebruik van de ruimte in Nederland. Zowel het gewenste huidige als het toekomstige gebruik.

Rijksbeleid

Provinciaal beleid

Gemeentelijk beleid