Nieuws en media rond Basisnet Spoor

Start werkzaamheden op en rond het spoor in Zevenbergen 

2021 is een belangrijk jaar voor de veiligheid op en rond het spoor in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. In januari gaat in Roosendaal de uitvoering van diverse maatregelen van start. In mei staat Zevenbergen op de planning. Halverwege het jaar zijn de eerste werkzaamheden klaar. In 2023 volgt nog een aantal andere veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch en Zevenbergen. Die worden gecombineerd met enkele ingrijpende werkzaamheden door ProRail.

Wat gaat er gebeuren?

De meeste maatregelen moeten ervoor zorgen dat bij een eventueel ongeval met lekkende vloeistof, deze vloeistof of vervuild bluswater niet in de riolering, het open water of bij woningen in de buurt terecht kan komen. Uitgebreide informatie vindt u in deze folder: deel 1 - deel 2.

Belangrijke data

  • Januari: start werkzaamheden in Roosendaal
  • Mei-juni: eerste werkzaamheden in Zevenbergen, wij verwachten dat deze werkzaamheden aan de watergangen (sloten) weinig overlast zullen veroorzaken
  • 2023: overige grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan het spoor

Heeft u vragen?

Bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep gaat de werkzaamheden uitvoeren. Voor meer informatie kunt u terecht bij hoofduitvoerder Mark Vinck via telefoon 06 - 46 08 02 96 of e-mail: mark.vinck@bam.com. Heeft u algemene vragen over veiligheid op en rond het spoor, neemt u dan contact met Jeroen van Venrooij van de gemeente via 14 0168.

Brochure ‘Samen aan de slag met de maatregelen’

Bestuurders van de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal overhandigden op donderdag 15 januari 2015 op het treinstation in Roosendaal het eerste exemplaar van de brochure ‘Samen aan de slag met de maatregelen’ (PDF, 2,15 MB)  aan de klankbordgroep van het project Zelfredzaamheid en Hulpverlening. De drie gemeenten geven in samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deze brochure uit. Hierin wordt toegelicht met welke maatregelen de drie gemeenten en de Veiligheidsregio in het kader van zelfredzaamheid van en hulpverlening aan inwoners aan de slag gaan.

Video 'Ons spoor naar de toekomst'

‘Ons Spoor naar de Toekomst’ heet het filmpje waarin de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal in het kort uitleggen hoe zij aankijken tegen de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door hun woonkernen. De titel is ontleend aan de presentatie voor staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur & Milieu tijdens haar bezoek op 20 april aan Halderberge. Ook dit bezoek en de reacties van de staatssecretaris zijn in het filmpje verwerkt. Conclusie: ons spoor naar de toekomst is nog lang niet af.

Bekijk op Youtube ‘Ons Spoor naar de Toekomst’

Ons spoor naar de toekomst - Reisverslag 2013-2021

Nieuwsbrief MHR-Signaal

De gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal werken samen aan veiligheid op en rond het spoor. Met de nieuwsbrief MHR-Signaal informeren we inwoners en andere betrokken regelmatig over de voortgang van het maatregelenprogramma en andere belangrijke ontwikkelingen.

De letters MHR staan voor de namen van de drie gemeenten. Signaal is een bekend spoorbegrip, maar betekent in dit geval ook dat de gemeenten alle signalen over de ontwikkelingen rond het spoor belangrijk vinden.

MHR-signaal nieuwsbrieven

Timeline: belangrijkste feiten en gebeurtenissen

Wilt u de nieuwsbrief automatisch kosteloos ontvangen? Meld u aan via www.mhrsignaal.nl. MHR Signaal is ook geschikt voor tablet en smartphone.