Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken, toestemming

Heeft u een gebouw of ruimte (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de gemeente samen met de brandweer het gebouw of de ruimte controleren op brandveiligheid.

Aanvragen

Voordat u een tijdelijk bouwwerk gaat gebruiken, neem dan eerst contact op met de gemeente. Deze kan de procedure en de randvoorwaarden toelichten.
In sommige gevallen moet vooraf een omgevingsvergunning ‘bouwen’ of een evenementenvergunning worden aangevraagd.

Meenemen

  1. Ondertekend aanvraagformulier (bij evenement);
  2. Situatieschets;
  3. Plattegrond met daarin de voorgestelde brandveiligheidsmaatregelen;
  4. Geldig certificaat brandwerendheid tentdoek;
  5. Verklaring over het aantal mensen dat in het tijdelijke bouwwerk zal verblijven.

Voorwaarden

Bij tijdelijke bouwwerken kan worden gedacht aan:

  1. Bouwketen (bij verbouwingen);
  2. Grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen);
  3. Noodwoningen en kantoorruimtes (portocabines).