Festiviteiten van horeca of verenigingen, melding

Vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? Dan kunt u een aantal keren per jaar een festiviteit organiseren, met een melding aan de gemeente. U krijgt een ontheffing waarmee er voor uw inrichting of vereniging voor de gevraagde festiviteit ruimere geluids- en verlichtingsvoorschriften gelden. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band met live muziek.

Aanvragen

U kunt uw melding incidentele festiviteit doorgeven door in te loggen met DigiD of E-herkenning.

Online doorgeven incidentele festiviteit (DigiD)

Online doorgeven incidentele festiviteit (E-herkenning)

Voorwaarden

Eenmelding moet u minimaal twee weken voor de festiviteit doen. De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie op ontoelaatbare wijze wordt beinvloed. U wordt daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Kosten

Aan de melding incidentele festiviteit zijn geen kosten verbonden.