Festiviteiten van horeca of verenigingen, melding

Vertegenwoordigt u een horecabedrijf, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? Dan kunt u 6 keer per jaar een incidentele festiviteit melden aan de gemeente. Hiermee geldt een verruiming van de geluidsvoorschriften . U kunt hierbij denken aan het optreden van een band met live muziek.

Sportverenigingen kunnen aanvullend 12 keer per jaar een melding indienen om in verband met de viering van de incidentele festiviteiten de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten.

Aanvragen

U kunt uw melding incidentele festiviteit doorgeven door in te loggen met DigiD of E-herkenning.

Online doorgeven incidentele festiviteit (DigiD)

Online doorgeven incidentele festiviteit (E-herkenning)

Voorwaarden

Een melding moet u minimaal twee weken voor de incidentele festiviteit doen.

Kosten

Aan de melding incidentele festiviteit zijn geen kosten verbonden.