Marktstandplaatsvergunning

Wilt u een standplaats innemen op de weekmarkt in Zevenbergen, Klundert, Fijnaart of Willemstad, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Aanvragen

Vraag online aan

Vraag online uw marktplaatsvergunning aan met DigiD

Vraag online uw marktplaatsvergunning aan met E-herkenning

Meenemen

  1. Een geldig legitimatiebewijs
  2. Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan één maand)
  3. Uittreksel (niet ouder dan één maand) uit de Basisregistratie personen (BRP)
  4. Bewijs waaruit blijkt dat u verzekerd bent tegen wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van het uitoefenen van het marktbedrijf (WA-verzekering als koopman/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)

Voorwaarden

De gemeente maakt onderscheid in vaste standplaatsen en dagplaatsen. Een dagplaats is per marktdag beschikbaar als de vaste standplaats niet wordt ingenomen. De marktmeester wijst deze ter plekke toe. Hiervoor dient u zich op de marktdag zelf minimaal een half uur voor aanvang van de markt bij de markmeester te melden. Een vaste standplaats geldt voor langere tijd voor een vaste plaats op de weekmarkt, die u zelf moet innemen.

  1. De gemeente toetst uw aanvraag aan de Marktverordening gemeente Moerdijk en Marktreglement gemeente Moerdijk
  2. U moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
  3. Voor een marktplaatsvergunning moet u marktgeld betalen. De tarieven vindt u in de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2023
  4. Bij vaste standplaatsvergunningen wordt per kwartaal het gebruik van elektra in rekening gebracht. Deze tarieven staan in bijlage A van het Marktreglement.

Kosten

Markt in Zevenbergen

Tijdsbestek Kosten
een dag of dagdeel (per vierkante meter) € 2,90
een week (per vierkante meter) € 8,95
een maand (per vierkante meter) € 21,25
bijdrage reclame- en promotiedoeleinden € 3,75

Markt in Klundert

Tijdsbestek Kosten
een dag of dagdeel (per vierkante meter) € 1,70
een week (per vierkante meter) € 5,10
een maand (per vierkante meter) € 12,25

Markt in Willemstad

Tijdsbestek Kosten
een dag of dagdeel (per vierkante meter) € 1,70
een week (per vierkante meter) € 5,10
een maand (per vierkante meter) € 12,25

Markt in Zevenbergen

Tijdsbestek Kosten
een dag of dagdeel (per vierkante meter) € 1,70
een week (per vierkante meter) € 5,10
een maand (per vierkante meter) € 12,25