Marktstandplaatsvergunning

Wilt u een standplaats innemen op de weekmarkt in één van de kernen, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

U kunt een schriftelijk verzoek sturen naar de gemeente. Dat kan naar het volgende adres:
Gemeente Moerdijk
Postbus 4
4760 AA Zevenbergen

U kunt ook mailen naar info@moerdijk.nl, posten in de brievenbus bij het gemeentehuis, ingang Pastoor van Kessellaan 15 of afgeven aan de loketten.

Formulieren

  1. Een geldig legitimatiebewijs
  2. Een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De gemeente maakt onderscheid in vaste standplaatsen en dagplaatsen. Een dagplaats wordt ter plekke door de marktmeester toegewezen. Vaste plaatsen zijn voor langere tijd geldig. 

  1. Dagplaatsen zijn vaste plaatsen, die niet bezet zijn in verband met ziekte, vakantie enzovoort
  2. De gemeente toetst de aanvraag aan de Verordening marktgeld gemeente Moerdijk 2020 en het Marktreglement en het belangrijkste criterium: de branche
  3. Om de vergunning voor de toegewezen standplaats te behouden, moet u de standplaats daadwerkelijk gebruiken
  4. U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

De kosten vindt u in de Verordening marktgeld Moerdijk.