Folder Buurtpreventie

Wie wil er nu niet prettig wonen in een schone en veilige omgeving? Als inwoner kunt u daaraan bijdragen. Via een buurtpreventieteam. Buurtpreventie is samen met gemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organisaties zorgen voor een leefbare en veilige buurt waarin het fijn is om te wonen. In deze folder leest u meer over buurtpreventie en hoe u zich kunt aanmelden als buurtpreventielid of coördinator.