Buurtpreventie

Wie wil er nu niet prettig wonen in een schone en veilige omgeving? Als inwoner kunt u daar een bijdrage aan leveren via een buurtpreventieteam. Buurtpreventie is samen met gemeente, politie, woningstichting en andere maatschappelijke organisaties zorgen voor een leefbare en veilige buurt waarin het fijn is om te wonen. Op deze pagina leest u meer over buurtpreventie en hoe u zich kunt aanmelden als buurtpreventielid of coördinator.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van sociaal toezicht door inwoners in de eigen buurt. Dit doen zij vanuit een gevoel zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Voorbeelden zijn onder andere:

  • in gesprek gaan met (hang)jeugd
  • signaleren en melden van onveilige of verdachte situaties in en rond woningen
  • signaleren van drugsoverlast
  • signaleren en melden van onveilige verkeerssituaties
  • toezicht op woningen bij langdurige afwezigheid van bewoners
  • signaleren van langdurig (fout) geparkeerde auto’s

Samen zorgen voor een veilige buurt waarin het fijn is om te wonen

De gemeente Moerdijk ziet inwoners als belangrijke partners bij het hebben van veilige en leefbare buurten. Bij buurtpreventie zetten inwoners zich op vrijwillige basis in voor hun eigen buurt. Het doel is het vergroten van het informeel toezicht. De sociale controle neemt toe, wat bijdraagt aan het veiligheidsgevoel. De inwoners die deelnemen aan een buurtpreventieteam nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, weten te vinden en aanspreken is hierbij erg belangrijk.

Buurtpreventie is onderdeel van een netwerk in uw wijk en geen project van alleen inwoners, gemeente of politie. Het succes van buurtpreventie is mede afhankelijk van de samenwerking tussen deze groepen.

Deelnemen?

Wilt u ook uw bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Moerdijk? Meld u dan aan via onderstaande knop.

Meld u aan!

Is er nog geen buurtpreventie-team actief in uw buurt? Dan kunnen wij u helpen om er één op te starten.