Wat wordt er van u verwacht?

Als lid van een buurtpreventieteam bent u bereid om geregeld (of op afgesproken tijden) een ronde door de wijk te lopen. Buurtpreventieleden zijn tijdens hun rondes extra ogen en oren, maar gedragen zich als "gewone" bewoners. Buurtpreventieleden nemen geen enkel risico en beperken zich tot het melden van verdachte personen en/of situaties aan relevante professionele organisaties of de coördinator. Leden van een buurtpreventieteam kunnen ook deelnemen aan lopende politieprojecten of speciale acties. De kracht van buurtpreventie zit in het je buiten gezamenlijk laten zien. Echter, ook inwoners die vanuit de eigen woning verdachte situaties willen melden, kunnen deelnemen aan een project buurtpreventie.

Wat is buurtpreventie zeker niet?

Het is beslist geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij inwoners het heft in eigen hand nemen, zonder enige afstemming met de wijkagent.