Hoe gaat het in z’n werk?

  • Ieder buurtpreventieteam heeft een coördinator; dit is een actieve wijkbewoner die optreedt als contactpersoon voor de professionele organisaties, zoals de politie en de gemeente. De buurtpreventie-coördinator is het eerste aanspreekpunt voor het team en zorgt ervoor dat de afhandeling van meldingen wordt teruggekoppeld aan het team.
  • Buurtpreventieleden maken zelf onderling afspraken over wie de contactpersoon is en hoe en wanneer zij bij voorkeur gezamenlijk actief zijn. De coördinator zorgt ervoor dat de buurtpreventieleden weten wat er van hen verwacht wordt en wanneer (onder andere roosters maken).
  • De wijkagent is het aanspreekpunt voor de lokale meldingen over politie-gerelateerde zaken die het buurtpreventieteam signaleert.  De meldingen worden vastgelegd in het registratiesysteem van de politie. Het buurtpreventieteam wordt ,via de coördinator, door de wijkagent op de hoogte gehouden over de afhandeling.
  • Het buurtpreventieteam kan (versneld) een beroep doen op de politie, ook als de wijkagent geen dienst heeft. Mochten er ongeregeldheden zijn die directe afwikkeling vereisen, dan kunnen buurtpreventieleden bellen. Bij spoedzaken natuurlijk 112.
  • De gemeente neemt  meldingen over de openbare ruimte van het buurtpreventieteam in behandeling en koppelt terug over de voortgang. Daarnaast stelt de gemeente diverse materialen en voorzieningen beschikbaar, zoals borden ‘Attentie Buurtpreventie’, zaklantaarns, veiligheidshesjes, notitieblokjes en overlegruimtes. Het buurtpreventieteam kan naar eigen behoefte gebruik maken van dit aanbod.