Subsidiabele maatregelen huiseigenaren 2023-2026

Bijlage 1: subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders Subsidiabel Niet-Subsidiabel Wergoeding in % van de subsidiabele kosten Met een maximum bedrag van
Bouwkundige onderzoekskosten Constructief advies Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping   € 250,-
Groen dak
 • substraatlaag tot 40 mm
 • Met een minimum van 25 liter per m2
 • Met een minimum van 8 m2
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping.
35% € 1.500,-
Groen dak
 • substraatmat groter dan of gelijk aan dan 40 mm
 • Met minimaal 8 inheemse plantensoorten
 • Met een minimum van 25 liter per m2
 • Met een minimum van 8 m2
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking.
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw
45% € 2.500,-
Waterreservoir
 • Met een minimale opvang van 220 liter in totaal
 • Bijvoorbeeld
  • Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging
  • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan
  • wadi
 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer
 • bezorgkosten
35% € 250,-
Waterpasserende of waterdoorlatende verharding (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)
 • Met een minimum van 20m
 • Verhardingsmateriaal
 • kosten van de aannemer
 • Afvoer van originele stenen/tegels.
 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen
35% € 1.000,-
Afkoppelen (of niet aan koppelen) van regenwater vanaf daken
 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool
 • Aanleg infiltratievoorziening
 • Kosten infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein
 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel
 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte
35% € 1.500,-
Tegel eruit, groen erin
 • Met een minimum van 5 m2
 • Beplanting
 • potgrond
 • hovenierskosten
 • Verplaatsen kabels en leidingen
35% € 500,-