Subsidiabele maatregelen VVE-bedrijven 2023-2026

Bijlage 2: VVE's en bedrijven met eigen grond en opstal Subsidiabel Niet-Subsidiabel Vergoeding in % van de subsidiabele kosten Met een maximum bedrag van
Bouwkundige onderzoekskosten Constructief advies Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping   € 350,-
Groen dak
 • substraatlaag tot 40 mm
 • Met een minimum van 25 liter per m2
 • Met een minimum van 8 m2
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping
35% € 3.500,-
Groen dak
 • substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm
 • Met minimaal 8 inheemse plantensoorten
 • Met een minimum van 25 liter per m2
 • Met een minimum van 8 m2
 • Groen dak pakket, inclusief beplanting
 • Aanlegkosten
 • Aanleg of vervanging van dakbedekking
 • Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak, gebouw of overkapping
45% € 5.000,-
Waterreservoir
 • Met een minimale opvang van 500 liter in totaal
 • Bijvoorbeeld
  • Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging
  • Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan
  • wadi
 • Aansluiten op de hemelwaterafvoer
 • bezorgkosten
35% € 500,-
Waterpasserende of waterdoorlatende verharding (open verharding waardoor het water de bodem in kan lopen.)
 • Met een minimum van 20 m2
 • Verhardingsmateriaal,
 • kosten van de aannemer
 • Afvoer van originele stenen/tegels.
 • Aanpassingen aan riool en hemelwater, elektra, kabels en leidingen
35% € 2.000,-
Afkoppelen (of niet aan koppelen) van regenwater vanaf daken
 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool
 • Aanleg infiltratievoorziening
 • Kosten infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal van HWA stelsel op eigen terrein
 • Aansluiten van HWA- stelsel op gemeentelijke HWA-stelsel
 • HWA-stelsel aansluiten op gemengd in openbare ruimte
35% € 3.500,-
Tegel eruit, groen erin
 • Met een minimum van 10 m2
 • Beplanting,
 • potgrond,
 • hovenierskosten.
 • Verplaatsen kabels en leidingen
35% € 1.000,-