Hoe lang duurt de aanvraagprocedure? Wanneer ontvang ik het besluit?

Het college neemt een beslissing binnen 8 weken na ontvangst van de benodigde stukken. Deze beslistermijn kan 1 maal met 4 weken verlengd worden.