Mijn kind is eerder uit, kan de ophaaltijd van de taxi hieraan aangepast worden?

Nee, het vervoer wordt ingepland aansluitend op de schooltijden zoals die in het schoolplan staan. Bij aanvang van het schooljaar wordt op basis van deze gegevens een vervoersplan gemaakt waarbij het vervoer van leerlingen zoveel mogelijk wordt gecombineerd.
Als er binnen een school sprake is van verschillende lesroosters binnen de vaste schooltijden, mag de vervoerder een wachttijd aanhouden van één of meerdere lesuren, om zodoende aan te sluiten op het reguliere leerlingenvervoer, tenzij de leerling door een handicap niet in staat is om de wachttijd te overbruggen. Buitenschoolse activiteiten dienen gepland te worden na het laatste lesuur.