Tot welke leeftijd kan leerlingenvervoer aangevraagd worden?

Jongeren op het mbo, hbo of een universitaire studie volgen kunnen dit aanvragen bij het UWV. Zij hebben geen recht op leerlingenvervoer van de gemeente.