Wordt het vervoer van school naar de buitenschoolse opvang of een oppasadres vergoed?

Leerlingenvervoer wordt alleen vergoed voor het vervoer tussen het woonadres en de school van de leerling. Vervoer naar bijv. de buitenschoolse opvang wordt enkel vergoed als het adres op de route ligt van de taxi waar de leerling ingedeeld is en er geen meerkosten aan verbonden zijn. Daarnaast kan dit alleen op vaste (structurele) dagen.