Gebiedsontwikkeling Moerdijk mogelijk goed voor 9.000 banen

Geplaatst: 3-7-2009

De ministeries van EZ en VROM, de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Moerdijk zijn het eens geworden over de gebiedsontwikkeling van Moerdijk. Dat werd vanmorgen bekrachtigd met de ondertekening van een bestuursovereenkomst bij het ministerie van Economische Zaken.

De overeenkomst voorziet onder andere in de realisatie van een nieuw logistiek park in combinatie met de herstructurering en intensivering van het bestaande industriegebied. Zo wordt voor de periode 2007 - 2025 voldoende ruimte gecreëerd voor bedrijven met bijzondere vestigingscondities. Daarbij gaat het om grootschalige bedrijven met multimodale logistieke stromen en value added logistics en om bedrijven in de hogere milieucategorieën waar in Nederland beperkt ruimte voor is. Daarnaast wordt stevig geïnvesteerd in de leefomgeving van een aantal kernen van de gemeente Moerdijk. De ontwikkeling is ook van groot belang voor de toekomstige werkgelegenheid in de regio. Afhankelijk van de definitieve invulling, kunnen er tussen de 6.750 en de 9.000 fulltime werkplekken ontstaan

De ministers Cramer en Van der Hoeven ondertekenden de bestuursovereenkomst samen met de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant mevrouw Maij-Weggen en de burgemeester van Moerdijk, de heer Denie. De bestuursovereenkomst werd ondertekend met het voorbehoud dat Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk op respectievelijk 10 en 16 juli nog moeten instemmen met de bestuursovereenkomst.

"Een prachtig resultaat van intensieve samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente. De gebiedsontwikkeling van Moerdijk is van groot belang voor de economische kansen op de as Rotterdam-Antwerpen. Het past in het streven naar een hoogwaardige logistieke ontwikkeling in Zuid-West Nederland. Het sluit ook aan bij het besluit om het logistiek topinstituut te vestigen in Breda", aldus Minister Van der Hoeven tijdens de ondertekening.

Collega Minister Cramer onderstreepte het duurzame innovatieve karakter dat het logistiek park krijgt. "De eisen en ambities op dat gebied zijn streng en hoog. Het gaat om een goede ruimtelijke inpassing en architectonische kwaliteit. Eenvoudige dozen langs de snelweg volstaan echt niet. Door deze afspraken komt er een volwaardig bedrijventerrein dat voldoet aan de eisen van de toekomst". Het extra ruimtebeslag is volgens Cramer beperkt: 150 hectare netto in tegenstelling tot de 600 hectare bruto die oorspronkelijk in de Nota Ruimte stond. Ook wordt verrommeling in West-Brabant voorkomen door in plaats van meerdere kleine terreinen nu één groot terrein aan te leggen.

De Commissaris van de Koningin, mevrouw Maij-Weggen refereerde aan West-Brabant als logistieke hotspot nummer 1 van Nederland. ‘Deze titel hebben we niet voor niets gekregen. Het accent dat West-Brabant krijgt in de nota Pieken in de Delta en de recente toewijzing van de vestiging van de Supply Chain Campus aan Breda onderstrepen de potentie van de regio nog eens extra. Het Logistiek Park Moerdijk is een waardige versterking van de logistieke hotspot West-Brabant'.

Burgemeester Denie meldde tijdens de ondertekening dat de plannen het typische, tweeledige karakter van de gemeente Moerdijk bevestigen. ‘Ik mocht gisteren mijn eerste verjaardag als burgemeester van Moerdijk vieren, en dus staat de tekst van de profielschets mij nog vers in het geheugen: ‘Moerdijk is agrarisch en industrieel tegelijk. En niet zo'n beetje'. Als gemeente willen we de economische potentie stevig benutten, terwijl we ook onze rust en landelijkheid koesteren. Het thans voorliggende plan dient absoluut beide doelen. Er wordt wel eens geroepen dat de gemeente Moerdijk z'n knopen moet tellen, er zitten zeker een paar gouden knopen bij'. Het feit dat Rijk, Provincie en Gemeente nu overeenstemming hebben bereikt over dit geïntegreerde plan vind ik een groot compliment waard voor alle partijen.'