Aanlanding Wind op Zee

Lees verder

  • Aanlanding Nederwiek 3

    Het aantal windmolenparken op de Noordzee stijgt in een hoog tempo. Om deze duurzame energie aan land te krijgen moeten er ook verschillende netten op zee worden aangelegd, waarbij de stroom via kabels naar land wordt......

  • VAWOZ 2031-2040

    Op de Noordzee staan nu al windparken en de komende jaren worden er nog meer gebouwd. De energie die de windparken opwekken, gaat via stroomkabels naar het vaste land en moet dus ergens ‘aan land’ komen. En daar worden......