Aanlanding Nederwiek 3

Het aantal windmolenparken op de Noordzee stijgt in een hoog tempo. Om deze duurzame energie aan land te krijgen moeten er ook verschillende netten op zee worden aangelegd, waarbij de stroom via kabels naar land wordt vervoerd. Net op zee Nederwiek 3 is een van deze ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Moerdijk en Geertruidenberg worden concreet onderzocht als plek waar de stroom in de vorm van een ondergrondse kabel aan land kan komen.

Aanlanding in Moerdijk is onder andere afhankelijk van tijdige bouw van een nieuw 380/150kV-station Moerdijk. Daarnaast is een converterstation nodig. In zo’n station wordt de aangevoerde stroom van gelijkstroom naar wisselstroom omgevormd. De wisselstroom is geschikt voor de hoogspanningsverbindingen op land.  Ook als het converterstation niet in Moerdijk maar in Geertruidenberg wordt gerealiseerd, zullen de kabels tussen het windpark en het converterstation hoogstwaarschijnlijk door gemeente Moerdijk lopen.

Reageren

September 2024

Milieueffectrapport en Integrale Effectenanalyse

Eind 2024

Voorstel voor voorkeursalternatief

2025

Ontwerpprojectbesluit

Na de vaststelling van het projectbesluit is het nog mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Reactie van de gemeente

Meer informatie

Nieuwsberichten