Project Net op zee Nederwiek 3 van start

Geplaatst: 5-10-2022

Het aantal windmolenparken op de Noordzee stijgt in een hoog tempo. Om deze duurzame energie aan land te krijgen moeten er ook verschillende netten op zee worden aangelegd. Net op zee Nederwiek 3 is een van deze ondergrondse hoogspanningsverbindingen en wordt gerealiseerd vanuit het toekomstige windenergiegebied Nederwiek 3 op de Noordzee naar Geertruidenberg of Moerdijk. Het plan voor deze verbinding en hoe u kunt deelnemen ligt ter inzage tot en met 10 november. Hiermee komen we stap voor stap steeds dichter bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Het project bestaat uit een platform op zee, een ondergrondse kabel door de Noordzee, een ondergrondse kabelroute over land, een nieuw converterstation op land en de verbinding van het converterstation met het landelijke hoogspanningsnet naar een hoogspanningsstation in Geertruidenberg of Moerdijk. De uitvoering hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van netbeheerder TenneT. Aangezien hoogspanningsverbindingen van windparken op zee naar land van nationaal belang zijn, coördineert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit project. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepalen zij waar de verbinding precies zal komen.

Van vrijdag 30 september tot en met donderdag 10 november 2022 liggen het voornemen en participatievoorstel voor dit project ter inzage. In het voornemen worden het project en de procedure toegelicht. In het participatievoorstel leest u hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. U kunt uw ideeën inbrengen en wordt uitgenodigd mee te denken over het project. Ook kunt u op verschillende manieren vragen stellen en reacties indienen. Meer informatie over het project en hoe u kunt reageren vindt u op de website van Rijksdienst van Ondernemers Nederland.