Asielopvang

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Het college van B&W wil verantwoordelijkheid nemen en een eerlijke bijdrage leveren aan een fatsoenlijke opvang van asielzoekers in ons land. Op 11 mei 2023 sprak het college daarom met de gemeenteraad over een mogelijke opvanglocatie aan de Schansdijk in Zevenbergen voor maximaal 200 asielzoekers. De gemeenteraad besprak het raadsvoorstel op 29 juni 2023 in de commissievergadering. Op 13 juli 2023 besloot de raad dat de opvanglocatie er komt. De opvang blijft maximaal 15 jaar en gaat onderdak bieden aan:

  • Bij voorkeur eerst alle aan de gemeente gekoppelde statushouders. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsstatus hebben (en dus recht op een woning) én gekoppeld zijn aan de gemeente Moerdijk. Gekoppeld zijn houdt in dat de gemeente Moerdijk voor hen een woning moet vinden.
  • Vervolgens statushouders die op een woning ergens anders in de regio wachten. Vanuit de opvanglocatie kunnen zij makkelijker alvast een begin maken met hun inburgering in de gemeente waar zij uiteindelijk gaan wonen.
  • Tot slot vreemdelingen met een kansrijke asielaanvraag, bij voorkeur met plaatsingsadvies in de regio.
  • Alleen als er dan nog ruimte over blijft in de locatie, gaat het COA over tot instroom van een andere doelgroep asielzoekers met een actieve asielaanvraag óf - indien er bij het COA geen behoefte is aan aanvullende asielopvang - verhuur aan de gemeente voor (maatschappelijke) opvang van andere doelgroepen. 

Het bovenstaande betekent dat in de opvanglocatie mensen worden opgevangen die een verblijfsstatus hebben en mensen die nog in de procedure zitten. Asielzoekers die in de opvanglocatie wonen en te horen krijgen dat hun aanvraag is afgewezen, moeten binnen 28 dagen de opvanglocatie verlaten. Daarin begeleidt het COA hen.

In Moerdijk zorgen we sinds het voorjaar van 2022 voor opvang van Oekraïense ontheemden. We geven ook al jaren huisvesting aan statushouders. Dat is een wettelijke taak. Daarnaast vingen we van juli tot oktober 2022 in sporthal de Linkdonk in Zevenbergen tijdelijk asielzoekers op. Nu gaan we ook structureel opvang aanbieden voor asielzoekers. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over de asielopvang in Moerdijk. Een filmpje met korte uitleg kunt u bekijken op YouTube (2 minuten). Heeft u na het bekijken van de site en film nog vragen? Stuur dan een mail naar asielopvang@moerdijk.nl.

Op de pagina 'Nieuwkomers' leest u meer over andere groepen zoals Oekraïners en arbeidsmigranten.

Nieuws

Nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Veelgestelde vragen en antwoorden

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden

Film en documenten