Gemeenteraad besluit positief over opvanglocatie asielzoekers in Zevenbergen

Geplaatst: 14-7-2023

Er komt een opvanglocatie voor maximaal 200 asielzoekers aan de Schansdijk in Zevenbergen. Dat besloot de gemeenteraad van Moerdijk donderdagavond 13 juli.

De opvanglocatie blijft maximaal 15 jaar en gaat onderdak bieden aan:

  • Bij voorkeur eerst alle aan de gemeente gekoppelde statushouders. Dat zijn asielzoekers die een verblijfsstatus hebben (en dus recht op een woning) én gekoppeld zijn aan de gemeente Moerdijk. Gekoppeld zijn houdt in dat de gemeente Moerdijk voor hen een woning moet vinden.
  • Vervolgens statushouders die op een woning ergens anders in de regio wachten. Vanuit de opvanglocatie kunnen zij makkelijker alvast een begin maken met hun inburgering in de gemeente waar zij uiteindelijk gaan wonen.
  • Tot slot vreemdelingen met een kansrijke asielaanvraag, bij voorkeur met plaatsingsadvies in de regio.
  • Alleen als er dan nog ruimte over blijft in de locatie, gaat het COA over tot instroom van een andere doelgroep asielzoekers met een actieve asielaanvraag óf - indien er bij het COA geen behoefte is aan aanvullende asielopvang - verhuur aan de gemeente voor (maatschappelijke) opvang van andere doelgroepen. 

Het bovenstaande betekent dat in de opvanglocatie mensen worden opgevangen die een verblijfsstatus hebben en mensen die nog in de procedure zitten. Asielzoekers die in de opvanglocatie wonen en te horen krijgen dat hun aanvraag is afgewezen, moeten binnen 28 dagen de opvanglocatie verlaten. Daarin begeleidt het COA hen.

Wethouder Bennie Blom is blij met het besluit van de gemeenteraad: “De humanitaire nood is hoog. De gemeente Moerdijk toont met dit besluit dat zij verantwoordelijkheid neemt en een eerlijke bijdrage wil leveren aan een fatsoenlijke opvang van mensen die zijn gevlucht voor oorlog of geweld.”

Termijn

De inschatting is dat het nog ongeveer twaalf maanden duurt voordat de opvanglocatie klaar is. Het COA moet eerst een vergunningsaanvraag indienen. Daarvóór gaat het COA uiteraard ook met omwonenden in gesprek. Ook zijn de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures van kracht.

Vervolg

Nu de gemeenteraad een besluit heeft genomen, kan het college van burgemeester en wethouders verder met de uitwerking. Dat betekent dat het college met het COA een overeenkomst afsluit en samenwerkingsafspraken gaat maken. Bijvoorbeeld over onderwerpen als communicatie, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en het waar mogelijk betrekken van lokale ondernemers plus de inzet van lokale werkgelegenheid/vrijwilligers en werkervaringsplaatsen.

Communicatie

In het najaar gaan we over het vervolg in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.