Heeft de komst van een asielopvanglocatie gevolgen voor de noordelijke randweg?

De ontwikkeling noordelijke randweg Zevenbergen heeft geen invloed op te realiseren tijdelijke woningen aan de Schansdijk en andersom heeft de realisatie van de tijdelijke woningen ook geen impact op de aanleg van de randweg. Ten aanzien van de randweg is afgelopen tijd onderzocht welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er geen toename van stikstofneerslag is in de Natura 2000-gebieden ten gevolge van de werkzaamheden. Dit is mogelijk door onder meer de inzet van machines die veel minder stikstof uitstoten, intern salderen en door wijzigingen in de fasering.
De gunning van de realisatie van de weg aan de aannemer kan nu naar verwachting voor de zomer plaatsvinden. Na voorbereidende werkzaamheden (onderzoek en ontwerp) door de aannemer kan het werk aan de weg zelf naar verwachting in de zomer van 2024 starten. In juni 2027 is de oplevering van de weg gepland.