Ik lees in de krant dat er te veel asielzoekers worden toegelaten. Is de opvang in Moerdijk dan wel nodig?

Het klopt dat er de afgelopen jaren meer aanvragen van asielzoekers zijn toegekend. Dat heeft een aantal redenen. Het komt aan de ene kant omdat er veel asielzoekers zijn uit landen die zo onveilig zijn dat de aanvragers meestal mogen blijven. Aan de andere kant komt het ook omdat de overheid moet bewijzen dat een aanvraag niet klopt. Ook dat zorgt voor meer toegekende aanvragen. Daarnaast kunnen er geen asielzoekers worden teruggestuurd naar landen waar zij hun eerste asielaanvraag deden als daar de opvang niet op orde is. Los van het feit dat er relatief veel aanvragen worden goedgekeurd, is het ook de verwachting dat de instroom van asielzoekers hoog blijft. Er worden zowel veel nieuwe aanvragen verwacht uit onveilige gebieden, maar ook asielzoekers die voor gezinshereniging komen. Terwijl iemand’s asielprocedure loopt, heeft diegene recht op opvang.

Al met al blijft de behoefte aan fatsoenlijke opvangplekken hoog. De opvanglocatie in Moerdijk is daarom – net als op andere plekken – hard nodig.