Koken asielzoekers zelf?

In principe krijgen alle asielzoekers leefgeld om zelf boodschappen te doen en te koken. Tenzij ze op een locatie verblijven waar niet gekookt kan worden, dan krijgen ze eten van het het COA. Dat laatste is eigenlijk alleen het geval op (crisis)noodopvanglocaties waar geen keukens zijn/ geplaatst kunnen worden.