Nederland geeft aan meer asielzoekers een vergunning dan andere landen. Laat Nederland ‘gelukzoekers’ toe?

In Nederland zijn de afgelopen jaren (procentueel) meer vergunningen afgegeven dan in andere landen. Dat komt deels omdat er veel asielaanvragen zijn uit onveilige gebieden, deels omdat de overheid moet bewijzen of iemand’s aanvraag terecht is, en deels omdat mensen niet kunnen worden teruggestuurd naar een land waar de asielopvang niet op orde is. Dat betekent niet automatisch dat er aanvragen onterecht worden toegekend. Maar door de achterstanden bij het verwerken van asielaanvragen duurt het wel langer dan wenselijk voordat duidelijk is of iemand in Nederland mag blijven. Dat betekent dat er ook asielzoekers in de opvang zitten die uiteindelijk níet mogen blijven (veelal uit ‘veilige landen’). De rijksoverheid heeft inmiddels maatregelen aangekondigd om aanvragen vanuit ‘veilige landen’ sneller te beoordelen, zodat deze aanvragers ook weer sneller uitgezet kunnen worden. Ook wil de rijksoverheid dat asielzoekers gaan bewijzen dat hun verhaal klopt, in plaats van dat de overheid moet bewijzen dat hun verhaal níet klopt.