Nieuwkomers en inburgeren

Komt u uit het buitenland en wilt u werken, wonen of studeren in de gemeente Moerdijk? Dan wilt u natuurlijk weten wat u moet regelen en welke rechten en plichten u heeft. Bijvoorbeeld over wonen, werken, belastingen of uw inschrijving.

Komt u uit een land buiten de EU?

Dan is inburgeren verplicht. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen of een opleiding kunt volgen. En hoe we in Nederland met elkaar omgaan. U krijgt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als u moet inburgeren.

Wanneer u inburgeringsplichtig bent, moet u binnen drie jaar na aankomst in Nederland alle examenonderdelen voldoende hebben afgesloten.

Kunt u niet inburgeren en heeft u daarvoor een goede reden? Of spreekt en schrijft u al Nederlands? Dan gelden voor u andere regels. U leest er meer over op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs.  

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning?

Dan noemen wij u statushouder. Hoe u moet inburgeren hangt af van wanneer u uw verblijfsvergunning heeft gekregen

Verblijfsvergunning vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. De gemeente biedt u een traject aan om in te burgeren. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert dit voor ons uit. De regievoerder van het Werkplein neemt contact met u op. U kunt hierover meer lezen op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

Verblijfsvergunning tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022

Heeft u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Meer informatie vindt u op de website van Inburgeren.

DUO-lening bijna opgebruikt?

Heeft u uw DUO-lening bijna opgebruikt? Of moet u binnen een jaar uw inburgeringsexamen hebben gehaald en heeft u al € 7.500 van uw lening gebruikt? Dan krijgt u van DUO een brief.  U kunt uw inburgeringsschool dan vragen om contact op te nemen met de gemeente, om te bespreken of de gemeente u kan helpen om te zorgen dat u de lessen die u nodig heeft binnen de inburgeringstermijn kunt halen.  Ook kunnen we kijken we hoe u KNM, ONA én uw examens zo snel mogelijk kunt halen. Wij noemen dit hulp bij ELIP. ELIP is een afkorting voor ‘Einde Lening Inburgeringsplicht’.

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner te gaan wonen?

Dan noemen wij u een gezinsmigrant.  Voor geestelijk bedienaren die moeten inburgeren gelden dezelfde inburgeringsregels als voor gezinsmigranten.

Verblijfsvergunning vanaf 1 januari 2022

Als u als gezinsmigrant naar Nederland komt heeft u al examen voor het A1 niveau gedaan in uw land van herkomst. De gemeente biedt u vervolgens een traject aan om in te burgeren. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert dit voor ons uit. De regievoerder van het Werkplein neemt contact met u op. U kunt hierover meer lezen op de website van Werkplein Hart van West-Brabant.

U moet zelf betalen voor de kosten van uw inburgering.

Verblijfsvergunning tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022

Heeft u tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering.
  • U moet zelf een inburgeringscursus zoeken.
  • U moet binnen de inburgeringstermijn van 3 jaar slagen voor het inburgeringsexamen. Als u niet meewerkt, kunt u een boete krijgen van DUO. Niet meewerken kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

Meer informatie vindt u op de website van Inburgeren.

U moet zelf betalen voor de kosten van uw inburgering.

Turkse gezinsmigranten

Voor Turkse gezinsmigranten zijn de inburgeringsregels vanaf 1 januari 2022 veranderd. Bent u vanaf 1 januari 2022 naar Nederland gekomen dan bent u verplicht om in  te burgeren.

U bent vanaf 1 januari 2022 naar Nederland gekomen

U moet eerst in Turkije een basisexamen Nederlands doen. Zodra u in Nederland bent, moet u binnen drie jaar inburgeren. Inburgeren betekent dat u de Nederlands taal leert. U leert over werken in Nederland en hoe wij in Nederland met elkaar omgaan.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw inburgering, maar de gemeente helpt u hierbij. Na aankomst in de gemeente Moerdijk krijgt u een brief met uitnodiging voor een eerste gesprek. Het Werkplein Hart van West-Brabant voert dit voor ons uit. De regievoerder van het Werkplein neemt contact met u op. U kunt hierover meer lezen op de website Werkplein Hart van West-Brabant.

U bent vóór 1 januari 2022 naar Nederland gekomen

Bent u als Turkse gezinsmigrant vóór 1 januari 2022 naar Nederland gekomen dan bent u niet verplicht om in te burgeren.

Vrijwillige inburgering

Als u niet verplicht hoeft in te burgeren kan het zijn  dat u hier toch voor kiest. Dat heet vrijwillig inburgeren. Dat betekent dat het niet verplicht is, maar dat u het zelf wilt. Bijvoorbeeld om te naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen. U leest er meer over op de website van de IND.

U moet vrijwillige inburgering zelf betalen.

Als u vrijwillig wilt inburgeren kunt u contact opnemen met het Werkplein Hart van West-Brabant. De regievoerder van het Werkplein neemt dan contact met u op. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat het gaat om vrijwillige inburgering. U kunt de website van Werkplein Hart van West-Brabant.