Nederlander worden door optie

 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u als niet-Nederlander de Nederlandse nationaliteit aanvragen;
 • U kunt Nederlander worden door: optie of naturalisatie;
 • Wilt u informatie over Nederlander worden? Maak een afspraak voor informatie over optieverklaring/naturalisatie;
 • Wilt u een verzoek indienen om Nederlander te worden? Maak dan een afspraak verzoek indienen voor de Nederlandse nationaliteit.

Aanvragen

Hieronder kunt u lezen hoe u een verzoek voor de Nederlandse nationaliteit kunt indienen, of informatie kunt aanvragen.

Informatie over naturalisatie/optieverklaring

Maak hiervoor een afspraak.

Meenemen

 • Geldig origineel legitimatiebewijs;
 • Geldig origineel verblijfsdocument.

Indienen verzoek voor Nederlandse nationaliteit

 • De aanvraag dient u in bij de gemeente waar u staat ingeschreven;
 • U overlegt de gevraagde documenten. In de informatiebrief die u heeft gehad staat vermeld wat u moet overleggen bij het verzoek;
 • U ondertekent de formulieren die nodig zijn om het verzoek in te dienen;
 • De kosten moet u bij de aanvraag betalen. Als uw aanvraag afgewezen wordt, krijgt u het geld niet terug;
 • De gemeente onderzoekt of u met de politie in aanraking bent geweest;
 • Als u aan alle voorwaarden voldoet, zet de burgemeester zijn handtekening onder het besluit;
 • U krijgt een brief van de gemeente met een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie als u Nederlander wordt;
 • U bent verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie.

Meenemen

Maak een afspraak als u van de gemeente de informatiebrief heeft gehad, u voldoet aan de voorwaarden en alle documenten in bezit heeft.

 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Geldige verblijfsvergunning (indien van toepassing);
 • Afschrift van uw geboorteakte (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Afschrift van uw huwelijksakte (indien nodig, eventueel gelegaliseerd en vertaald);
 • Afhankelijk van de situatie kunnen er andere documenten worden gevraagd.

Naturalisatieceremonie bezoeken

Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U wordt pas Nederlander als u de ceremonie heeft bijgewoond en de verklaring van verbondenheid mondeling aflegt. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen.
Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.
Na de ceremonie duurt het nog ongeveer 1 week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u bij de gemeente een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen (hieraan zijn kosten verbonden).

Negatieve beslissing

Als de aanvraag wordt afgewezen krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet kunt u lezen in de afwijzingsbrief.

Voorwaarden

De optieprocedure is de makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. U moet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument. Voor EU-onderdanen geldt dat zij bij de IND geregistreerd moeten zijn.

Wanneer komt u in aanmerking voor de optieprocedure?

 • U bent meerderjarig, in Nederland geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning;
 • U bent in Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren en hebt hier tenminste 3 jaar onafgebroken legaal gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (dat wil zeggen dat u staatloos bent);
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius;
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont minimaal 1 jaar in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius met een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een niet-tijdelijk verblijfsdoel;
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met, of geregistreerd partner van, een Nederlander en woont minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius;
 • U bent 65 jaar of ouder en woont minimaal 15 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius;
 • U bent minderjarig en staat onder het gezamenlijk gezag van een niet-Nederlandse vader of moeder en een ander die wel Nederlander is. U bent sinds het instellen van het gezag tenminste 3 jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander en u hebt sindsdien ook hoofdverblijf in Nederland.

Daarnaast moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt de afgelopen 5 jaar in Nederland of het buitenland geen gevangenisstraf uitgezeten, leer-of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen voor een misdrijf. Er staat geen strafzaak voor een misdrijf tegen u open;
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen;
 • U mag niet met meer dan 1 vrouw gehuwd zijn.

Afstand doen van uw huidige nationaliteit

U hoeft bij optie geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. U moet wel informeren bij de autoriteiten van uw land of een tweede nationaliteit wordt toegestaan. Als de wetgeving van uw land van herkomst dit niet toestaat, zult u alsnog uw oorspronkelijke nationaliteit verliezen.

Inburgeren

U hoeft bij optie niet aan te tonen dat u voldoende ingeburgerd bent in Nederland. Bij de optieprocedure wordt er dus niet gekeken naar uw kennis van de Nederlandse taal.


Meer informatie

Op de website van de IND vindt u meer informatie over de procedure om Nederlander te worden.

Kosten

 • Verzoek één persoon € 217,00
 • Gemeenschappelijk verzoek € 370,00
 • Mede opterende minderjarige kinderen € 24,00